दैनिक आताच एक्सप्रेस व साप्ताहिक नौकरी एक्सप्रेसच्या वतीने औरंगाबाद जिल्हा माहिती अधिकारी मा.मुंकुदजी चिलवंत यानां शुभेच्छा देताना संपादक सुग्रीव मुंडे