महिको ग्रो तर्फे शेतीमधील नवसंशोधनांचे सादरीकरण शेतकरी, व्यापार आणि वैज्ञानिक समुदायांच्या उपस्थितीत उद्घाटन